Home Menu GDPR GDPR

GDPR

Informace o zpracování osobních údajů

 1. Společnost Okna&Company, s.r.o. se sídlem Číměř 65, 675 01 Číměř, IČO: 26942691, zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 46929 (dále jen „Správce“), zpracovává v rámci svojí činnosti ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), následující osobní údaje:

  - jméno a příjmení
  - adresa bydliště
  - telefonní číslo
  - E-mailová adresa
  - číslo objednávky / smlouvy
  - místo dodávky / montáže zboží

 2. Výše uvedené osobní údaje budou zpracovány za účelem identifikace smluvních stran a plnění ze smlouvy a dále za účelem evidence smlouvy a budoucího případného uplatnění a obrany práv a povinností smluvních stran.

 3. Osobní údaje budou uchovány a zpracovávány za výše uvedeným účelem po dobu trvání smluvního vztahu a dále po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší.

 4. Správce prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné a nebudou poskytnuty žádné třetí osobě. Výjimku představují dodavatelé, dopravci a externí montážníci a technici, kterým jsou osobní údaje kupujících předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení a montáž zboží, poskytovatele platebních bran, kterým jsou osobní údaje kupujících předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro umožnění úhrady objednávky a dále zpracovatel účetnictví K-systém, s.r.o., IČ: 27756246 pro účel zpracování přiznání k DPH a dalších účetních výkazů.

 5. Na emailovou adresu vám mohou být Správcem zasílána obchodní sdělení, neboť tento postup umožňuje § 7 odst. 3 zákona č.480/2004 Sb., o službách informační společnosti, pokud jej neodmítnete. Tato sdělení se mohou týkat pouze obdobného zboží či služeb a lze je kdykoliv jednoduchým způsobem – zasláním dopisu, emailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení – odhlásit. Emailová adresa bude za tímto účelem Správcem uchovávána po dobu 3 let od uzavření poslední kupní smlouvy mezi smluvními stranami.

 6. Vezměte, prosím, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:
  - požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
  - vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
  - požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
  - na přenositelnost údajů a právo požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
  - podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů,
  - právo vznést námitku proti zpracování na základě oprávněného zájmu Správce.

 

Cookies