Home Menu Blog Průvodce instalací střešních oken krok za krokem

Průvodce instalací střešních oken krok za krokem

22.11.2023
Průvodce instalací střešních oken krok za krokem

Instalace střešních oken je důležitým úkolem pro majitele domů a kutily. Ať už chcete do svého domova přivést více přirozeného světla, nebo vytvořit úžasný výhled z podkroví, střešní okna mohou proměnit jakýkoliv prostor. Výběr nejlepších střešních oken a jejich správná instalace jsou však zásadní pro zajištění jejich funkčnosti a dlouhé životnosti.

V tomto komplexním průvodci vás krok za krokem provedeme procesem instalace střešních oken. Probereme také důležitost výběru správných střešních oken, poskytneme seznam materiálů a nástrojů, které budete k instalaci potřebovat, probereme přípravné kroky před instalací oken a nabídneme tipy pro údržbu oken a čištění.

Podle tohoto průvodce získáte všechny potřebné znalosti a zdroje pro úspěšnou instalaci nejlepších střešních oken do vašeho domu. Začněme!

Výběr nejlepších střešních oken

Při výběru nejvhodnějších střešních oken pro váš dům je třeba zvážit několik klíčových faktorů. Pokud věnujete čas průzkumu a vyhodnocení různých možností, můžete si být jisti, že vyberete okna, která splňují vaše potřeby a preference.

Zde je několik důležitých úvah:

Začněte průzkumem a porovnáním různých značek a modelů střešních oken. Hledejte renomované výrobce, kteří jsou známí výrobou vysoce kvalitních produktů. Zvažte faktory, jako je:

 • kvalita
 • trvanlivost
 • energetická účinnost
 • design

Dobře navržené střešní okno by mělo mít vynikající izolační vlastnosti a zároveň umožňovat dostatek přirozeného světla do vašeho prostoru.

Chcete-li získat lepší představu o nejlepších dostupných možnostech, přečtěte si recenze a hodnocení zákazníků. Zpětná vazba od ostatních majitelů domů, kteří tato okna instalovali, vám může poskytnout cenné informace o jejich výkonu a spolehlivosti.

Zhodnoťte cenu střešního okna

Instalace střešních oken

 

I když by cena neměla být jediným rozhodujícím faktorem, je nutné zhodnotit hospodárnost střešních oken, o kterých uvažujete. Porovnejte ceny od různých dodavatelů, abyste se ujistili, že získáte nejlepší nabídku bez kompromisů v kvalitě.

Mějte na paměti, že investice do vysoce kvalitních střešních oken může mít dlouhodobé finanční přínosy. Energeticky účinná okna mohou pomoci snížit náklady na vytápění a chlazení tím, že minimalizují tepelné ztráty nebo zisky díky správné izolaci.

Při hodnocení cen hledejte rovnováhu mezi náklady a kvalitou. Nezapomeňte, že levnější varianty nemusí mít stejnou úroveň odolnosti nebo energetické účinnosti jako dražší alternativy. Vyplatí se investovat do spolehlivých a kvalitně zpracovaných střešních oken, která obstojí ve zkoušce času.

Pečlivým zvážením kvality i ceny výrobku si budete moci vybrat ta nejlepší střešní okna, která splňují vaše požadavky a zároveň se vejdou do vašeho rozpočtu.

Materiály a nástroje pro instalaci

Před zahájením montáže střešních oken je důležité shromáždit všechny potřebné materiály a nástroje. Pokud budete mít vše připraveno předem, zajistíte hladký průběh montáže. Zde je seznam toho, co budete potřebovat:

Shromážděte potřebné materiály

 • Střešní okna: Vyberte si konkrétní typ a velikost střešních oken, která vyhovují vašim potřebám a preferencím.
 • Lemování: Je nezbytné pro hydroizolaci kolem okrajů okna. Ujistěte se, že jste vybrali lemování, které je kompatibilní s vaším typem střechy.
 • Šrouby: Budete potřebovat šrouby pro upevnění okna na místě. Zkontrolujte doporučení výrobce ohledně vhodného typu a velikosti šroubů.
 • Těsnicí materiál: K vytvoření vodotěsného přechodu mezi rámem okna a povrchem střechy použijte kvalitní střešní fólii, v ideálním případě originální manžetu přímo od výrobce oken. .
 • Izolační materiály: Dobré zaizolování střešního okna pomůže zlepšit energetickou účinnost a zabrání kondenzaci vlhkosti. Vyvarujte se použití montážní pěny, která nebude umět reagovat na tepelnou roztažnost a posuny ve střešní konstrukci. Do těsného okolí okna se vyplatí pečlivě vtlačit tepelně izolační vlnu, nebo ovčí rouno, čímž eliminujete tepelné mosty na minimum. Nejlépe uděláte, použijete-li originální zateplovací sadu , kterou je možné koupit přímo s okny.
 • Bezpečnostní vybavení: Při instalaci je zásadní upřednostnit bezpečnost. Používejte ochranné pomůcky, jako jsou rukavice, ochranné brýle, ochrannou přilbu a pevnou obuv. Kromě toho používejte pevný žebřík nebo lešení, abyste se bezpečně dostali na střechu.

Příprava potřebných nástrojů

Pro správnou instalaci střešních oken budete potřebovat několik nástrojů:

 • Šroubovák: Šroubovák použijte k bezpečnému utažení šroubů během montáže.
 • Metr: Při vytyčování okenního otvoru jsou rozhodující přesné rozměry, proto se ujistěte, že máte spolehlivý metr.
 • Vodováhu: Vodováha vám pomůže zajistit, aby bylo okno namontováno a vodorovně, a zabránit tak případným problémům se zatečením dešťové vody, či skřížením rámu.
 • Kladivo: Pro případné úpravy usazení během montáže mějte poblíž kladivo.
 • Nůž: Nůž se bude hodit při řezání a ořezávání materiálů, jako je fólie a izolace.

Pokud shromáždíte všechny potřebné materiály a budete mít k dispozici správné nářadí, budete dobře připraveni na efektivní a správnou montáž střešních oken.

Přípravné kroky pro instalaci střešních oken

Průvodce instalací střešních oken krok za krokem

 

Před zahájením instalace je třeba provést několik zásadních přípravných kroků, které zajistí úspěšný výsledek. Při přípravě prostoru na instalaci střešních oken postupujte podle těchto pokynů:

Změřte a označte okenní otvor

Při montáži střešních oken jsou rozhodující přesná měření. Začněte přesným změřením rozměrů okenního otvoru. K určení šířky a výšky otvoru použijte metr. V souladu se střešní krytinou a montážním návodem si určete spodní hranu střešního okna ve vztahu k laťování. Pokud máte střešní tašky, střešní okno běžně začíná zhruba 15 cm nad střešní latí.

Jakmile máte rozměry, vyznačte ve střeše křídou nebo fixem okenní otvor. Dejte si záležet na tom, aby byly značky rovné a zarovnané s požadovaným umístěním.

Předtím, než budete pokračovat, překontrolujte správnost svých měření. Tento krok je velmi důležitý, protože případné nepřesnosti mohou vést k potížím při montáži nebo ke špatně padnoucím oknům.

Montáž střešních oken

Po dokončení přípravných kroků je čas přejít k samotné montáži střešních oken. Pro úspěšnou instalaci se řiďte následujícími pokyny:

Postupujte podle pokynů výrobce

Než začnete s montáží střešních oken, pečlivě si přečtěte návod k montáži od výrobce oken a porozumějte mu. Každá značka oken může mít specifické požadavky a doporučení pro správnou montáž.

Postupujte krok za krokem podle návodu výrobce a ujistěte se, že jste porozuměli každému pokynu, než budete pokračovat. Věnujte pozornost detailům, jako jsou doporučené techniky a nástroje, abyste zajistili bezpečné a vodotěsné uchycení.

Dodržováním pokynů výrobce se můžete vyhnout běžným montážním chybám a zajistit správnou instalaci střešních oken.

Zajistěte okno a použijte lemování

Začněte umístěním okna do otvoru podle pokynů výrobce. K upevnění okna na místě použijte šrouby o velikosti a počtu dle doporučení výrobce. Poté aplikujte lemování kolem okrajů okna. Lemování je nezbytné pro zabránění úniku vody do domu. Oplechování pečlivě vyrovnejte a umístěte tak, aby zakrývalo všechny strany okenního rámu.

Ujistěte se, že jsou všechny spoje a švy oplechování řádně utěsněny. V tomto kroku dbejte zvýšené opatrnosti, aby rám okna i oplechování byly zarovnány s povrchem střechy. Správné vyrovnání je zásadní pro zabránění případnému pronikání vody nebo poškození.

Pečlivým dodržováním těchto kroků můžete bezpečně nainstalovat střešní okna a zároveň minimalizovat riziko úniku vody nebo jiných problémů.

Údržba a čištění střešních oken

Pro zajištění dlouhé životnosti a optimálního výkonu střešních oken je nezbytná pravidelná údržba a čištění. Dodržujte tyto pokyny, abyste svá okna udrželi ve špičkovém stavu:

Pravidelná kontrola poškození nebo opotřebení

Pravidelně kontrolujte střešní okna, zda nevykazují známky poškození nebo opotřebení. Hledejte praskliny, třísky nebo jiné viditelné problémy, které mohou ovlivnit jejich funkčnost. Pokud si všimnete jakéhokoli poškození, je důležité je neprodleně řešit.

Opravte nebo vyměňte poškozené součásti, abyste zachovali funkčnost střešních oken. Může se jednat o výměnu rozbitých skel, opravu těsnění nebo opravu případných problémů s kováním. Včasným řešením problémů můžete zabránit dalším škodám a případnému úniku vody.

Zkontrolujte těsnění a oplechování kolem střešních oken, zda jsou neporušená a v dobrém stavu. Těsnění se mohou časem poškodit nebo uvolnit, čímž se snižuje jejich účinnost. Vyměňte všechna opotřebovaná těsnění nebo podle potřeby místa znovu utěsněte, abyste zachovali vodotěsnou bariéru.

Čištění oken a rámů

Aby střešní okna vypadala co nejlépe a správně fungovala, je nutné je pravidelně čistit. Pravidelně čistěte skleněné tabule i rámy, abyste odstranili usazené nečistoty, prach a špínu.

K čištění skleněných tabulí použijte jemný čisticí prostředek smíchaný s vodou a měkký hadřík nebo houbu. Jemně drhněte veškeré nečistoty nebo skvrny a dbejte na to, abyste nepoužili příliš velkou sílu, která by mohla povrch poškrábat.

Rámy vyčistěte stejným roztokem jemného čisticího prostředku. Věnujte pozornost těžko přístupným místům, kde se mohou hromadit nečistoty.

Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky nebo nástroje, které by mohly okna poškrábat nebo poškodit. Kromě toho nepoužívejte tlakové myčky, protože při nesprávném použití mohou způsobit průnik vody.

Pravidelnou kontrolou poškození nebo opotřebení a udržováním střešních oken v čistotě můžete prodloužit jejich životnost a zachovat jejich funkčnost.

Závěr

Instalace střešních oken je důležitý úkol, který vyžaduje pečlivé zvážení a správné provedení. Výběrem nejlepších oken, shromážděním potřebných materiálů a nástrojů a dodržováním pokynů krok za krokem uvedených v tomto článku můžete úspěšně nainstalovat střešní okna ve svém domě.

Nezapomeňte pravidelně kontrolovat střešní okna, zda nevykazují známky poškození nebo opotřebení, a neprodleně je řešte. Kromě toho dbejte na pravidelné čištění oken a rámů, abyste zachovali jejich vzhled a funkčnost.

Těmito kroky zajistíte dlouhou životnost a optimální výkonnost svých střešních oken, která přinesou přirozené světlo a krásný výhled do vašeho obytného prostoru na dlouhá léta dopředu.

Máte nějaký dotaz?

Zobraz modal okno validace
Jméno a příjmení: *
E-mail: *
Telefon: *
Doplňující informace:
* - Takto označené položky je nutné vyplnit