Home Menu Zelená úsporám

Nová zelená úsporám

O programu

Program Ministerstva životního prostředí administrovaný Státním fondem životního prostředí ČR patří k nejefektivnějším programům zaměřeným na úspory energií v rodinných a bytových domech.

Program podporuje snižování energetické náročnosti obytných budov, výstavbu či nákup domů s velmi nízkou energetickou náročností, environmentálně šetrné a efektivní využití zdrojů energie a obnovitelné zdroje energie.

Cílem programu je vylepšit stav životního prostředí snížením produkce emisí znečišťujících látek a skleníkových plynů. 

 

Nová zelená úsporám podporuje

  • Rekonstrukce rodinných a bytových domů (zateplení fasády, střechy, stropů, výměna oken a dveří)
  • Stavbu rodinných a bytových domů tzv. pasivní domy
  • Nákup rodinných domů a bytů s velmi nízkou energetickou náročností
  • Solární termické a fotovoltaické systémy
  • Zelené střechy
  • Využití tepla z odpadní vody
  • Systémy řízeného větrání se zpětným získáváním tepla (ZZT) – rekuperace
  • Výměnu zdrojů tepla za tepelná čerpadla, kotle na biomasu
  • Pořízení a instalaci dobíjecích stanic pro osobní vozidla u bytových domů

Kdo může žádat o podporu?

Vlastnící nebo stavebníci rodinných a bytových domů, a to jak fyzické osoby, tak i právnické osoby nebo nabyvatelé nového rodinného domu či bytu.

 

Více informací o našich produktech: Nová zelená úsporám

Více o programu na www.novazelenausporam.cz